Buhalterinės apskaitos paslaugos – tai įvairios su buhalterine apskaita susijusios paslaugos. Įmonės buhalterinė apskaita susideda iš įvairių procesų, todėl teikiame įvairias paslaugas. Įmonės „Joola“ buhalterinės apskaitos paslaugos – pirminių dokumentų registravimas, finansinės atskaitomybės sudarymas, mokesčių skaičiavimas ir mokesčių deklaravimas – teikiamos įvairaus dydžio įmonėms Lietuvoje.

Pirminių dokumentų registravimas – vienas pagrindinių tvarkingos apskaitos veiksnių. Įmonėje turi būti nuosekliai ir tiksliai išrašomos bei registruojamos sąskaitos, kasos pajamų orderiai, kiti su pinigų gavimu ar išmokėjimu susiję dokumentai, reikalingi tikslioms įmonės pajamoms, išlaidoms ir mokesčiams apskaičiuoti, deklaracijoms sudaryti. Tam tikslui įvertinamas ir / arba sudaromas įmonės sąskaitų planas.

Finansinės atskaitomybės sudarymas susijęs su įvairiomis analizėmis, kurios padeda įvertinti įmonės likvidumą (mokumą), efektyvumą, pelningumą, su ataskaitomis, taip pat balanso sudarymu. Šiam procesui itin svarbus pirminių dokumentų registravimas.

Mokesčių skaičiavimas – viena svarbiausių įmonės veiklos sudedamųjų dalių, nes kiekviena pajamas gaunanti įmonė privalo mokėti mokesčius valstybei. Su mokesčių skaičiavimu susijęs mokesčių deklaravimas, taip pat privalomas kiekvienai įmonei. Mokesčių skaičiavimas susijęs rinkos, ekonomikos pokyčiais, šioje srityje randasi nemažai naujovių, todėl klientams teikiamos mokesčių konsultacijos.

Norint, kad įmonės finansinė apskaita būtų tvarkinga ir nuosekli, reikia ne tik įvairių skaičiavimų, bet ir reikiamų LR įstatymų bei teisės aktų išmanymo. Labai svarbu, kad kiekvienas dokumentas būtų teisiškai tvarkingas. Mūsų įmonės specialistai patikrins, ar kliento pateikti dokumentai atitinka LR įstatymus ir kitus teisės aktus. Klientui pristačius bei pasirašius reikiamus jau sutvarkytus dokumentus, juos galima pristatyti į atitinkamas institucijas, taigi dar viena mūsų veiklos sritis yra ataskaitų ir deklaracijų pristatymas į valstybines institucijas – paskutinis buhalterinių procesų etapas.

volkan-olmez-aG-pvyMsbis-unsplash