Asociacija tai ne pelno siekianti organizacija, kuri atstovauja ir gina jos narių interesus. Paprastais žodžiais tariant, asociacija tai grupė žmonių, kurie susiburia dėl bendros priežasties ar tikslo.

Kadangi asociacija yra ne pelno siekianti organizacija, ji yra atleidžiama nuo tam tikrų mokesčių mokėjimo valstybei.

Visos ne pelno siekiančios organizacijos gali gauti pelną iš parduotų prekių, suteiktų paslaugų, surinktų aukų ar rėmimo, tačiau visas surinktas pelnas priklauso organizacijai, kad toliau būtų galima sėkmingai siekti savo misijos. Priešingai nei pelno siekiančios įmonės, kurios paskirsto pelną organizacijos akcininkams ir investuotojams.

Prieš steigiant bet kokią asociaciją rekomenduojame pasidomėti asociacijos aktualumu. Net jei jūsų planuojama steigti asociacija yra nukreipta į labai nišinį poreikį ar geografinę sritį, gali būti, kad kita asociacija jau tarnauja tokiai bendruomenei. Todėl vertėtų pabendrauti su žmonėmis, kuriems planuojate kurti asociaciją, kad nustatytumėte naujai steigiamos asociacijos poreikį ir aktualumą. Taip pat rekomenduojame pasirašyti verslo planą, kuriame matytųsi asociacijos tikslai ir vystymo metodai:

  • kokią bendruomenė atstovaus jūsų organizacija;
  • kaip žmonės galės rasti ir prisijungti prie asociacijos;
  • kokiais būdais žmonės galės paremti ir kaip jie sužinos apie jūsų asociaciją – planuojamos reklaminės kampanijomis, renginiai, tinklalapio kūrimas ir pan.

Asociacijos steigimas

Prieš pradedant steigti asociacija reikėtų pagalvoti apie jos pavadinimą, kaip žinia Lietuvoje steigiamos asociacijos savo pavadinime gali vartoti tokius žodžius kaip “draugija”, “sąjunga” ar visuomeninė organizacija”. Taigi sugalvoję savo asociacijos pavadinimą reikėtų pasirašyti asociacijos įstatus ir sudaryti valdymo formą.  Asmuo, nurodytas steigimo sutartyje arba įgaliotas steigiamasis susirinkimas veikia steigiamos asociacijos vardu. Sudarius visus dokumentus galima pradėti steigimo procesą Juridinių registrų centro internetinėje sistemoje. Reikėtų nepamiršti, kad steigiant bet kokią įmonę internetu jums bus reikalingas kvalifikuotas mobilus parašas. 

Svarbu:

Asociacija turi turėti registruotą buveinę Lietuvos Respublikoje.

Asociacija turi turėti bent vieną banko sąskaitą Lietuvos valstybėje.

Steigimo sutartyje taip pat gali būti nurodyta:

  •  Steigėjų turtinės ir neturtinės prievolės, tvarka ir terminai;
  •  Išlaidų susijusių su steigimu kompensavimo tvarka;
  •  Ginčų tarp steigėjų sprendimo tvarka;
  •  Asmenys, turintys teisę atstovauti steigiamai asociacijai, jų teisės ir galios;
  •  Steigiamojo susirinkimo ir jo sprendimų priėmimo tvarka.