Plečiant savo turimą verslą dažnai atsiranda poreikis steigti filialą. Filialo steigimo metu reikalingų dokumentų sąrašas platesnis nei steigiant įmonę, bet svarbus momentas, kad nėra reikalingas įstatinis kapitalas, todėl toks verslo plėtros būdas yra ganėtinai populiarus. Įsteigtas filialas turi visas teises kurias jam suteikė steigėjas registruodamas filialą Juridinių registrų centre, tačiau šios teisės yra ne platesnes nei tam leidžia įstatymas. 

Lietuvoje įsteigtas filialas nelaikomas juridiniu asmeniu, o jo turtas nėra atskirtas nuo bendrovės turto. Visą atsakomybę už savo veiksmus prisiima filialą įsteigusi bendrovė. Jei filialą įsteigusi bendrovė yra likviduojama, filialo turtas taip pat konfiskuojamas. Prieš atidarant filialą leidimo nereikia, tačiau tam tikrose srityse licencijos reikalingos, pvz., bankininkystės, draudimo, investicijų, restoranų, telekomunikacijų ir kt.

Prieš registruojant filialą Lietuvoje, būtina atidaryti banko sąskaitą (jei ateityje filialas planuoja atlikti finansines operacijas), tačiau minimalaus kapitalo nėra prašoma. Filialo steigimo tvarka pastaruoju metu nebuvo keista, tačiau investuotojai turėtų žinoti, kad 2021 m. pradžioje buvo pakeistas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, nustatantis naujus bankų sąskaitų atidarymo vietos verslui reglamentus. Čia investuotojai turėtų žinoti, kad nuo 2021 m. įmonėms leidžiama steigti savo banko sąskaitas kitose kredito įstaigose, ne tik komerciniuose bankuose, kaip buvo iki 2021 m.

Galima rinktis bet kurią iš 77 Lietuvoje licencijuotų kredito įstaigų. Užsienio įmonės kurios ketina steigti filialą Lietuvoje turi paskirti įmonės atstovą, kuris būtų atsakingas už filialo steigimą. Kadangi būtina įregistruoti filialą Juridinių registrų centre – tai privaloma procedūra, taikoma visų tipų įmonėms, kurias galima steigti Lietuvoje. Pagrindinis skirtumas tarp vietos bendrovių ir filialų registracijos metu yra teikiamų dokumentų kiekis.

Filialas turi pateikti standartinę paraišką, kurioje nurodomas Lietuvos ar užsienio bendrovės pavadinimas ir jos registruotas adresas, jei tai užsienio bendrovė tuomet turi būti tai įrodantis dokumentas. Paraiškoje taip pat privalo būti nurodytas filialo direktoriaus vardas, pavardė, jo asmens duomenys.  Sprendimas atidaryti filialą ir sprendimas paskirti filialo atstovą, šiam atstovui priklausantys įgaliojimai, filialo adresas,  atstovo paso kopija.

Visi nurodyti dokumentai taip pat turi būti įtraukti į paraišką ir turi būti notaro patvirtinti Lietuvoje, jei tai užsienio bendrovės filialas visi dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą.

Lietuvoje įregistruoto filialo registravimo tvarka atliekama valstybės įmonės Registrų centro nustatyta tvarka.