Atstovybės steigimas gali būti puikus pasirinkimas įmonėms plėsti savo veiklą, pernelyg nesijaudinant dėl papildomos naštos jų ištekliams. Atstovybė yra struktūriškai atskirta nuo pagrindinės įmonės ir turi galimybę tvarkyti savo reikalus savarankiškai, o tai reiškia, kad ji gali valdyti ir auginti naują vietinę veiklą be pagrindinės įmonės įsikišimo ir mikrovaldymo.

Atstovybės steigimo procesas yra daug ilgesnis. Tai trunka maždaug apie mėnesį ir yra šiek tiek sudėtingesnis nei įmonės steigimas, nes Juridinių registrų centrui reikia paruošti ir perduoti daug daugiau dokumentų. Dažniausiai atstovybes Lietuvoje steigia užsienio įmonės, tad reikėtų nepamiršti kad registrų centrui reikia pateikti ir tos šalies įmonės steigimo dokumentus, metinę finansinę ataskaitą – visi dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą. Užsienio piliečiams nėra būtina atvykti į Lietuvą norint įsteigti atstovybę, kaip tai daroma pavyzdžiui steigiant įmonę, užtenka tik įgalioto įmonės atstovo. Nereikėtų pamiršti ir atsakomybės bei turto reikalų. Bendrovė už savo pareigas atsako savo turtu. Turtas, kuris bendrovei priklauso nuosavybės teisėmis, yra įmonės nuosavybė. Tuo tarpu užsienio bendrovė yra atsakinga už atstovybę ir jos nariams suteiktas pareigas, o nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą užsienio įmonė perleidžia atstovybei tai nurodydama teisės aktuose.

Užsienio įmonės dokumentų rinkimas, jų vertimas į lietuvių kalbą, legalizavimas ar patvirtinimas „Apostille“, jei nenustatyta kitaip Lietuvos tarptautinėse sutartyse ar Europos Sąjungos teisės aktuose. Visi su atstovybės steigimu susiję dokumentai turi būti patvirtinti notaro. Surinkus šiuos dokumentus galima bus registruoti atstovybę į Juridinių asmenų registrų centrą.

 Atstovybė turi visą įstatymu apibrėžtų teisių sąrašą, įskaitant ir galimybę visiškai atstovauti bendrovės interesus ir juos ginti, sudaryti sandorius ir atlikti kitus veiksmus bendrovės vardu, taip pat esant tinkamoms sąlygoms vykdyti importo ir eksporto operacijas.

Kalbant apie atstovybės steigimą, būtina žinoti, kad tiek įstatymai tiek mokęsčiai susiję su atstovybės steigimu yra taikomi šalies, kurioje steigima atstovybė. Tai reiškia, kad kai užsienio juridinis asmuo ar organizacija steigia atstovybę Lietuvoje, jam bus taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.