Įmonės pertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos keitimas. Lietuvos respublikos įstatyme numatytų procedūrų ir priemonių visuma, leidžianti įmonei atkurti mokumą, išlaikyti ir plėtoti savo veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, tai galimybė gauti kreditorių paramą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.

Štai keletas pakeitimų, kuriuos galima atlikti Lietuvoje esančioje įmonėje:

 • įmonės savininkas gali nuspręsti pakeisti įmonės juridinį adresą (registruotą adresą);
 • verslo savininkas taip pat gali nuspręsti pakeisti Lietuvos įmonės pavadinimą;
 • pasikeitus verslo krypčiai, taip pat gali būti keičiamas įmonės veiklos objektas ar objektai;
 • pagal įstatymus bendrovės direktoriai taip pat gali būti atšaukti ir pakeisti kitais;
 • taip pat galima keisti Lietuvos įmonės akcijų paketą, jei laikomasi tam tikrų reikalavimų;
 • bendrovės įstatinis kapitalas gali būti keičiamas jį didinant arba mažinant, taip pat galima pertvarkyti įmonės veiklos struktūrą.

Priėmus sprendimą dėl įmonės pertvarkymo, bendrovės direktorius ar jo atstovas turi pateikti prašymą Juridinių asmenų registrų centrui ir atsižvelgiant į norimus atlikti pakeitimus užpildyti atitinkamas formas. Taip pat svarbu pažymėti, kad pranešimas įmonių registrų centrui turi būti pateiktas laiku, priešingu atveju gali būti skirtos baudos. Galiausiai, patvirtinus pakeitimus, turi būti pakeisti ir įmonės steigimo dokumentai.

Dažnai pasitaiko kad įmonės pertvarkymas reikalingas dėl įmonės pavadinimo keitimo ar įmonės adreso pasikeitimo, taip pat įmonių susijungimo ar įsigijimo atveju. Šiems pakeitimams atlikti nereikia specialių procedūrų, tačiau apie juos reikia pranešti Lietuvos registrų centrui.

Individualus įmonės pertvarkymas – kai įmonė pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę ar viešąją įstaigą. Įmonės pertvarkymas yra tikslingas įmonės struktūros ir jos sudedamųjų dalių, formuojančių jos verslą pakeitimas, kilęs dėl išorinių arba vidinių aplinkos veiksnių įtakos.

Dokumentai ir informacija, reikalinga įmonės pertvarkymui:

 • Juridinių asmenų registro centre išduotas Registravimo pažymėjimas;
 • Įmonės nuostatai;
 • Įmonės balansinės ataskaitos;
 • Turto vertinimo ataskaita;
 • Duomenys apie savininką (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta);

Kaip pertvarkyti įmonės akcijų paketą?

Lietuvos bendrovės akcijų struktūroje galima padaryti du svarbius pakeitimus: akcininkų pakeitimą ir įstatinio kapitalo pakeitimą.

– įstatinio kapitalo mažinimas neturi turėti įtakos įmonės veiklai, kitaip tai gali lemti įmonės likvidavimą;

– gali būti padidintas įstatinis kapitalas, tačiau privačios bendrovės, privalo laikytis finansų rinkos institucijos nustatytų taisyklių;

– bendrovės akcininkų skaičiaus pokyčiai neturi turėti įtakos bendrovės struktūrai;

– visi sprendimai dėl šių pakeitimų turi būti priimti visuotinio akcininkų susirinkimo metu;

– pakeitimai turi būti surašyti į protokolą ir laiku pranešta registrų centrui.