Įmonės veiklos finansinė analizė yra vienas objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją, susijusią su įmonės veikla, ypač su jos finansais. Ji leidžia suprasti, ar įmonė eina teisingu keliu, padeda nustatyti įmonės pelningumą ir jos plėtros galimybes. Finansinė analizė yra būtina įmonės veiklai, jos pajamoms bei išlaidoms stebėti ir joms paskirstyti. Įmonės veiklos finansinės analizės įvertinimas padės priimti tikslius ir optimalius valdymo sprendimus, išlikti konkurencingiems rinkoje.

Finansinė analizė naudinga įmonei dėl įvairių priežasčių, tačiau plačiąja prasme jos tikslas yra kvalifikuotai įvertinti finansinę būklę ir pateikti pagrįstas, objektyvias išvadas, padedant įmonių vadovams didinti veiklos efektyvumą. Svarbiausi įmonės veiklos finansinės analizės tikslai:

  • įvertinti įmonės finansinį stabilumą, išteklių naudojimo efektyvumą, išsiaiškinti esmines neigiamų pokyčių priežastis;
  • įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, tirti pinigų srautus ir prognozuoti jų kitimo tendencijas;
  • suformuoti normatyvinę finansinių rodiklių sistemą, kuri leistų prognozuoti įmonės veiklą, įvertinti priimamų vadybos sprendimų ekonominį efektyvumą bei pagrįstumą ir dabartinę jos padėtį.

Buhalterinės apskaitos paslaugos, tokios, kaip buhalterinė apskaita ar apleistos buhalterinės apskaitos tvarkymas, padeda stebėti įmonės veiklą, fiksuoti įmonės lėšas, sekti gautų pajamų ir išlaidų santykį, tvarkingai apskaičiuoti mokesčius ir pan. Buhalterinė apskaita yra glaudžiai susijusi su tokiu procesu, kaip įmonės veiklos finansinė analizė. Tvarkinga buhalterinė apskaita padeda analizuoti, kiek įmonė gauna pajamų, sumoka mokesčių, yra pelninga ar nuostolinga.

Finansinė analizė, kaip ir kitos buhalterinės apskaitos paslaugos, yra atliekama mūsų įmonės specialistų įvairaus dydžio įmonėms ir bendrovėms visoje Lietuvoje. Jei reikia, jūsų įmonei gali būti suteiktos profesionalios teisinės konsultacijos, kurios galėtų būti naudingos priimant tam tikrus su įmonės veikla susijusius sprendimus.

Įmonės veiklos finansinės analizės įvertinimas leidžia daryti svarbiausias išvadas apie įmonę, svarstyti jos plėtros ar pokyčių galimybes. Įmonės veiklos finansinė analizė ir įmonės veiklos finansinės analizės įvertinimas padės išvengti nereikalingų išlaidų, geriau panaudoti gautas pajamas ir priimti naudingesnius sprendimus.