Individualią įmonę galima steigti tiek atėjus į teritorinį registrų centro padalinį tiek ir elektroniniu būdu naudojantis registrų centro savitarnos sistema.

Jei individuali įmonė steigiama elektroniniu būdu, reiktų žinoti šiuos kelis aspektus prieš pradedant registruoti įmonę. 

 • Individualios įmonės steigėjas turi būti fizinis asmuo;
 • Steigiant įmonę elektroninių būdu sistema pareikalaus kvalifikuoto sertifikatu patvirtinto elektroninio parašo;
 • Steigiamos  individualios įmonės pavadinimas turi būti laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą, tą lengvai galima padaryti registrų centro savitarnos sistemoje, taip pat svarbu žinoti, kad įmonės pavadinime negalima naudoti Lietuvos vardo.
 • Registruojant prireiks ir įmonės buveinės adreso, jei įmonės patalpų savininkas nėra įmonės steigėjas tai tokiu atveju reikės pateikti patalpų nuomos sutartį pasirašyta kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu – pasirašyti privalo visi esami patalpų savininkai.

Individualios įmonės veikla

Individuali įmonė yra juridinio asmens teisinė forma, kurios steigėjas yra vienintelis asmuo – fizinis asmuo. Individualios įmonės savininkas atsako už įmonės įsipareigojimus visu įmonės turtu, taip pat savo asmenine nuosavybe, t.y. savininkas atsako už įmonės skolas, įskaitant pradines verslo investicijas, verslo turtą ir visą asmeninį turtą. Šios rūšies įmonėje gali būti tik 1 savininkas ir į įmonę negalima įtraukti jokių papildomų savininkų. Minimaliam pradiniam individualios įmonės kapitalui nėra jokių reikalavimų todėl verslą galima pradėti tiesiog turint gerą idėją bei nedideles pradines lėšas. Savininkas tiesiogiai atsako už savo įmonės veiklą. Bankroto atveju visos individualios įmonės skolos perleidžiamos asmeniškai savininkui padengti.

Ši teisinė forma yra patogi valdant tik mažą verslą su minimalia rizika. Individualiai įmonei vadovauja direktorius kuris ir yra įmonės savininkas, tačiau vadovu gali būti skiriamas kitas asmuo.

Individualios įmonės atsakomybė yra neribota, tai yra, savininkas už neįvykdytus individualios įmonės įsipareigojimus atsako savo turtu. Tai yra vienas pagrindinių neigiamų šios juridinio asmens teisinės formos bruožų.

Kokius veiksmus reikia atlikti, norint įregistruoti individualią įmonę?

Norint įregistruoti individualią įmonę svarbu tinkamai parengti steigimo dokumentus.

Internetinėje registrų centro sistemoje galima lengvai patikrinti planuojama įmonės vardą ir apsisprendus sėkmingai jį rezervuoti. Sistema padės jums sugeneruoti visus reikiamus dokumentus chronologine tvarka. Svarbu nepamiršti kad visi parengti individualios įmonės steigimo dokumentai turi būti patvirtinti notaro ir tik tuomet galima pateikti juos Registrų centrui.

Individualios įmonės dokumentų užpildymas ir pateikimas

Buveinės patalpų savininkui ir įmonės steigėjui sėkmingai pasirašius dokumentus registrų centro svetainėje bus galima pradėti pildyti JAR -1-E forma, kurią pildo ir pasirašo įmonės steigėjas. Kai visi dokumentai bus pasirašyti ir įkelti į savitarnos sistemos krepšelį bus galima atlikti apmokėjimą. Registrų centro valdytojui patikrinus dokumentus per viena darbo dieną nuo gauto apmokėjimo už suteiktas paslaugas dienos, tačiau radus trūkumų, individualios įmonės steigėjas bus informuotas ir per nurodytą laikotarpį galės juos pašalinti.

 Kokius mokesčius moka individuali įmonė?

 • Pelno mokestis – 15 %. Įmonių, kurių vidutinis darbuotojų skaičius darbuotojų sąraše neviršija 10 ir kurių pajamos per mokestinį laikotarpį neviršija 300 000 EUR, apmokestinamasis pelnas pirmąjį mokestinį laikotarpį apmokestinamas 0 proc. 5% kitais mokestiniais laikotarpiais, išskyrus įstatyme nurodytus atvejus.
 • Nekilnojamojo turto mokestis (jei juridinis asmuo turi nekilnojamąjį turtą) – 0,30% – 3,00% (priklauso nuo nekilnojamojo turto vertės).
 • Standartinis pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas yra 21%. Apmokestinamieji asmenys, užsiimantys prekių tiekimu ar paslaugų teikimu Lietuvoje, privalo registruotis PVM mokėtojais ir apskaičiuoti bei sumokėti PVM į valstybės biudžetą. PVM mokėti nėra privaloma jei per buvusius 12 mėnesių bendra paslaugų ir prekių gauta suma nebuvo didesnė nei 45 000 EUR

Individualios įmonės savininko asmeniniai išėmimai:

 • Gyventojų pajamų mokestis – 20 % asmeninėms reikmėms išimtų lėšų.
 • Valstybinio socialinio draudimo įmokos mokamos nuo 50 % asmeninėms reikmėms paimtų lėšų.
 • Valstybinio socialinio draudimo įmokos.
 • Privalomasis sveikatos draudimas – 6,98 % nuo 50 % asmeninėms reikmėms išimtų lėšų.