Buhalterių ofisas

Įmonių buhalterinė apskaita, ką turi kontroliuoti vadovas?

„Akcinių bendrovių įstatymas“ numato pagrindines vadovų pareigas – organizuojant įmonės kasdienę veiklą. Ši pareiga yra priimtina vadovams ir paprastai laikoma įmonės veiklos užtikrinimu, esamų veiklos sutrikimų pašalinimu ir jų įgyvendinimu. Tačiau kai įmonei primenama, kad kasdienė įmonės veikla apima tinkamą įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, dažnai palengvėja. Įmonės buhalterinės apskaitos, mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo valdymas reikalauja specialių žinių. Todėl, nors vadovai yra atsakingi už visą įmonės veiklą, jie dažniausiai negali atlikti minėtų funkcijų dėl žinių ir kvalifikacijos stokos. O būti atsakingam už sritį, kurios nežinai, yra nelengva užduotis.

Atrodo, kad įstatymų leidėjas į tai atsižvelgė. Jis nurodė vadovo pareigas, susijusias su įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymu. Pastarasis buvo atsakingas už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų saugojimą (Apskaitos standartų 21 straipsnis). Kitaip tariant, tai susiaurina vadovo pareigų, susijusių su apskaita ir mokesčių apskaita, apimtį. Pavyzdžiui, ji nenustato vadovui pareigos užtikrinti teisingą mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą bei teisingą ir savalaikį apskaitos dokumentų išrašymą. 

Tačiau, nors vadovo pareigų apimtis šiuo atžvilgiu nėra baigtinė, klaidinga manyti, kad vadovas gali nukrypti nuo su buhalterine apskaita susijusių klausimų sprendimo

Vadovas užtikrina, kad įstatymuose numatytos buhalterinės organizacijos pareigos apimtų daugumą-tinkamų žmonių pasirinkimą, darbo ir atsakomybės pasidalijimą, sąlygų jų tobulėjimui sukūrimą, būtinų darbo priemonių suteikimą, reikiamų leidimų suteikimą ir pan. To nepadarius gali kilti problemų dėl netinkamo įstatyme įpareigojančių funkcijų vykdymo, o tai reiškia, kad netinkamai atliekantiems (šiuo atveju vadovams) taikomos atitinkamos sankcijos. Vadovo pareigybė ypatinga tuo, kad, skirtingai nei paprastas darbuotojas, jis gali būti traukiamas ne tik drausminėn ir materialinėn atsakomybėn, tačiau už teisės aktais numatytų pareigų nevykdymą vadovas gali būti traukiamas ir administracinėn ar net baudžiamojon atsakomybėn. Šių rūšių atsakomybė vadovui gali kilti ir už veikas (veikimą ar neveikimą), padarytas buhalterinės apskaitos srityje, jei nenori ar nesugeba užtikrinti tinkamo įmonės buhalterių darbo.

Aptardami galimą atsakomybę už įmonės apskaitos valdymo reikalavimų pažeidimą, pirmiausia turime peržiūrėti buhalterio poziciją

Tai logiška, nes buhalteris tiesiogiai atlieka su buhalterija susijusius darbus. Be to, juos įdarbina įmonė, todėl buhalterija turi būti tinkamai tvarkoma, nesukeliant problemų valdytojui. Analizuojant Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatus, atkreiptinas dėmesys, kad pagrindinis įmonių buhalterių uždavinys yra tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus, užtikrinti buhalterinės apskaitos teisingumą, bei laiku užtikrinti sąskaitų rengimas. Be to, praktiškai taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad kai kuriuos apskaitos dokumentus taip pat išduoda įmonių buhalteriai.Jei šiuos dokumentus išduoda kitų pareigų darbuotojai, buhalteriai turėtų apmokyti šiuos žmones, kad jie galėtų tinkamai elgtis.

Tags: No tags
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *