Buhalterių ofisas

Įmonių buhalterinė apskaita, ką turi kontroliuoti vadovas?

„Akcinių bendrovių įstatymas“ numato pagrindines vadovų pareigas – organizuojant įmonės kasdienę veiklą. Ši pareiga yra priimtina vadovams ir paprastai laikoma įmonės veiklos užtikrinimu, esamų veiklos sutrikimų pašalinimu ir jų įgyvendinimu. Tačiau kai įmonei primenama, kad kasdienė įmonės veikla apima tinkamą įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, dažnai palengvėja. Įmonės buhalterinės apskaitos, mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo valdymas reikalauja specialių žinių. Todėl, nors vadovai yra atsakingi už visą įmonės veiklą, jie dažniausiai negali atlikti minėtų funkcijų dėl žinių ir kvalifikacijos stokos. O būti atsakingam už sritį, kurios nežinai, yra nelengva užduotis.

Atrodo, kad įstatymų leidėjas į tai atsižvelgė. Jis nurodė vadovo pareigas, susijusias su įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymu. Pastarasis buvo atsakingas už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų saugojimą (Apskaitos standartų 21 straipsnis). Kitaip tariant, tai susiaurina vadovo pareigų, susijusių su apskaita ir mokesčių apskaita, apimtį. Pavyzdžiui, ji nenustato vadovui pareigos užtikrinti teisingą mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą bei teisingą ir savalaikį apskaitos dokumentų išrašymą. 

Tačiau, nors vadovo pareigų apimtis šiuo atžvilgiu nėra baigtinė, klaidinga manyti, kad vadovas gali nukrypti nuo su buhalterine apskaita susijusių klausimų sprendimo

Vadovas užtikrina, kad įstatymuose numatytos buhalterinės organizacijos pareigos apimtų daugumą-tinkamų žmonių pasirinkimą, darbo ir atsakomybės pasidalijimą, sąlygų jų tobulėjimui sukūrimą, būtinų darbo priemonių suteikimą, reikiamų leidimų suteikimą ir pan. To nepadarius gali kilti problemų dėl netinkamo įstatyme įpareigojančių funkcijų vykdymo, o tai reiškia, kad netinkamai atliekantiems (šiuo atveju vadovams) taikomos atitinkamos sankcijos. Vadovo pareigybė ypatinga tuo, kad, skirtingai nei paprastas darbuotojas, jis gali būti traukiamas ne tik drausminėn ir materialinėn atsakomybėn, tačiau už teisės aktais numatytų pareigų nevykdymą vadovas gali būti traukiamas ir administracinėn ar net baudžiamojon atsakomybėn. Šių rūšių atsakomybė vadovui gali kilti ir už veikas (veikimą ar neveikimą), padarytas buhalterinės apskaitos srityje, jei nenori ar nesugeba užtikrinti tinkamo įmonės buhalterių darbo.

Aptardami galimą atsakomybę už įmonės apskaitos valdymo reikalavimų pažeidimą, pirmiausia turime peržiūrėti buhalterio poziciją

Tai logiška, nes buhalteris tiesiogiai atlieka su buhalterija susijusius darbus. Be to, juos įdarbina įmonė, todėl buhalterija turi būti tinkamai tvarkoma, nesukeliant problemų valdytojui. Analizuojant Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatus, atkreiptinas dėmesys, kad pagrindinis įmonių buhalterių uždavinys yra tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus, užtikrinti buhalterinės apskaitos teisingumą, bei laiku užtikrinti sąskaitų rengimas. Be to, praktiškai taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad kai kuriuos apskaitos dokumentus taip pat išduoda įmonių buhalteriai.Jei šiuos dokumentus išduoda kitų pareigų darbuotojai, buhalteriai turėtų apmokyti šiuos žmones, kad jie galėtų tinkamai elgtis.

Buhalterinių paslaugų programėlė

Kaip buhalterinių paslaugų įmonė gali padėti sutaupyti?

Aukštos kokybės apskaitos paslaugos yra būtinos verslo lankstumui ir efektyvumui užtikrinti. Švari ir skaidri apskaita užtikrina sėkmingą verslo plėtrą ir užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą bei skatina pelną, mažina įvairias rizikas, padeda priimti geriausius verslo sprendimus. Vienas iš patrauklių būdų gauti aukštos kokybės paslaugas yra pasirinkti profesionalią apskaitos įmonę, kuri tiksliai ir skaidriai atliks visas reikalingas operacijas. Be to, tai taip pat puikus būdas sutaupyti pinigų, nes buhalterinės apskaitos paslaugos gali būti teikiamos sumokėjus iš anksto sutartus mokesčius arba sumokant už konkrečius atliktus darbus. Tokia specialistų komanda pasirūpins, kad visos buhalterinės paslaugos būtų atliktos laiku ir profesionaliai. Prieš atliekant užduotis, aptariama ir įsiklausoma į klientų lūkesčius, pasiūlomas optimaliausias paslaugos variantas, ir, žinoma, atsižvelgiama į visus tuo metu galiojančius įstatymus bei reikalavimus.

Įmonės, atsakingos už finansinę apskaitą, gali teikti klientams visas apskaitos paslaugas

Paprastai paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu. Tai ypač pasakytina apie įmones, veikiančias kituose miestuose ar kitose šalyse. Viena populiariausių paslaugų – didelio kruopštumo ir atsakomybės reikalaujanti darbo užmokesčio apskaita. Ji neatsiejama nuo bet kurios įmonės, kuri samdo ir arbina  darbuotojus. Šis apskaitos tipas apima darbo valandų apskaitą, darbo užmokesčio apskaičiavimą, su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių apskaitą ir deklaravimą, elektroninės bankininkystės darbo užmokesčio mokėjimo duomenų rengimą, mokėjimo lapelių siuntimą ir kitas. Tačiau apskaitos įmonės gali suteikti daugiau. Tokią įmonę pasirinkę klientai visą finansinių paslaugų komplektą gali gauti iš vienų rankų.

Dažnai kyla klausimas, kodėl verta rinktis apskaitos įmonę, o ne samdyti buhalterį

Tačiau, paskaičiavus visus už ir prieš, dažniausiai nekyla jokių abejonių. Todėl įmonės, kruopščiai skaičiuojančios išlaidas, visada linkusios rinktis profesionalias apskaitos įmones. Štai keli argumentai, kuriuos reikia atsiminti, kad suprastumėte, jog apskaitos paslaugos yra naudingesnis patikimiems specialistams:

Įdarbinant buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančią įmonę nereikia mokėti mokesčių (gyventojų pajamų mokesčio, įsipareigojimų „Sodrai“ ir pan.), Kurie turi būti sumokėti kuriant atskirą finansininko poziciją. Įdarbinta įmonė kas mėnesį gaus fiksuotą atlyginimą už konkretų darbą. Jei reikės papildomų darbų, ta pati įmonė galės mokėti papildomus vienkartinius ar mėnesinius mokesčius.

Papildomas mokestis. Priimdami buhalterį į darbą, turite pasirūpinti jų darbo vietų įrengimu, priežiūra ir atnaujinimu, kvalifikacijos kėlimu ir apskaitos procedūromis – visa tai reikalauja daug pinigų, o tai reiškia papildomas išlaidas. Įmonės, teikiančios buhalterinės apskaitos paslaugas, pačios padengs šias išlaidas, todėl klientams papildomų išlaidų nepatirs.

Kadangi buhalterinę apskaitą tvarko ne vienas asmuo, o didelė ir profesionali komanda, susidūrus su tam tikromis problemomis, jas galima išspręsti kur kas greičiau nei vien pasamdyti buhalterį. Daugeliui skirtingų klientų apskaitos paslaugų įmonė gali rekomenduoti klientą kitam klientui. Tai reali galimybė susirasti naujų potencialių klientų.